Bílar frá Avis bílaleigu eru með Avis ábyrgð til einstaklinga

Bifreiðar Avis seljast eins og þær koma fyrir, viðgerðir á yfirbyggingu eða undirvagni sem ekki hefur áhrif á aksturshæfni bifreiðar er ekki innan ábyrgðar enda sé það skoðað og metið við sölu.

Ábyrgð á vél- og drifbúnaði er 1 ár frá kaupdegi eða eknir 15000 km. Til vél- og drifbúnaðar telst vél, gírkassi, kúpling og drif. Ábyrgðin nær ekki til rafmagnsbilana á/í þessum hlutum og eða fylgihluta utan þeirra.

Ábyrgð á öðrum þáttum s.s hjóla- og fjöðrunarbúnaði ásamt rafkerfi og bremsum er 6 mánuðir.

Undaskilin eru þau atrið sem teljast til eðlilegs viðhalds bifreiða, sbr þurrkublöð, perur og þess háttar.

Ef upp kemur bilun sem ábyrgðin nær yfir er skylt að tilkynna Avis strax um bilunina skriflega með tölvupósti á abyrgd@avis.is, til þess að lágmarka tjónið, ef ekki er farið að þeim tilmælum getur það rýrt ábyrgð.

Eiganda er skylt að framkvæma nauðsynlegt viðhald sbr. Skráð olíuskipti og lögbundnar skoðanir til að ábyrgðin haldist í gildi. Eiganda er einnig skylt að sjá til þess að staða á olíu og öðrum vökvum sé samkvæmt viðmiðum framleiðanda.

Öll misnotkun á bifreiðinni ógilda ábyrgðina, til misnotkunar telst: ill meðferð og vanræksla, kappakstur eða ofhleðsla, skortur á réttu viðhaldi þ.m.t. notkun annarra vökva en tilgreindir eru frá framleiðanda bifreiðarinnar.

Tilkynna þarf allar bilarnir sem falla undir ábyrgð skriflega á netfangið abyrgd@avis.is.

Ef bifreið þarfnast ábyrgðaviðgerðar getur kaupandi fengið sérkjör á bílaleigubíl á meðan á viðgerð stendur.

Ábyrgðin nær til galla sem koma upp á ábyrgðartimanum.

Ábyrgð fellur úr gildi ef bifreið er seld 3ja aðila á ábyrgðartímabilinu.

Ábyrgðarskilmálar eiga ekki við um uppítökubifreiðar.

Ábyrgðaskilmálar geta fallið niður ef umsamið kaupverð er undir eðlilegu markaðsverði enda sé það tekið fram sérstaklega í afsali.

Ábyrgðaskilmálar eiga ekki við um flotasölu til annarra bílaleiga.

Tilboðsbílar